Choroby oczu

Gradówka (chalazion)

   Jest  to przewlekłe  zapalenie gruczołów tarczkowych (Meiboma) spowodowane zamknięciem  światła przewodów wyprowadzających wydzielinę gruczołową. Gradówki  mogą wystąpić w górnej lub dolnej powieki, powodując zaczerwienienie, obrzęk a w niektórych przypadkach również bolesność.

Jęczmień (hordeolum)

   Jest to ostre zapalenie gruczołów tarczkowych (Meiboma) lub mieszków włosowych wywołane przez gronkowce. Od gradówki odróżnia go zaczerwienienie, obrzęk i bolesność.   W zależności od umiejscowienia jęczmień dzielimy na zewnętrzny i wewnętrzny.

ZAPALENIE SPOJÓWEK

   Zapalenie spojówek jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u okulisty.

   Spojówka jest to bardzo cienka, bogato unaczyniona, błona śluzowa, która pokrywa wewnętrzną powierzchnię powiek oraz przednią powierzchnię gałki ocznej. Dzielimy ją na spojówkę powiekową oraz spojówkę gałki ocznej. Spojówka powiekowa i spojówka gałki ocznej tworzą szczelinowatą przestrzeń ograniczaną od dołu i od góry sklepieniem zwanym workiem spojówkowym.

JASKRA

   Jaskra należy do grupy chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Charakteryzują ją zmiany  morfologiczne w tarczy nerwu wzrokowego, ubytki w polu widzenia oraz podwyższone ciśnienie śródgałkowe. Ocenia się, że jaskra dotyczy około 2% całej populacji.

ZAĆMA

   Zaćma - inaczej katarakta  -  to zaburzenie polegające na bezbolesnym zmętnieniu soczewki, skutkiem czego jest pogorszenie obrazu dające efekt widzenia za mglą, mogące prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Zaćma - w zależności od etiologii - może postępować gwałtownie lub rozwijać się powoli, przez wiele lat.

Odwarstwienie siatkówki

   Jedna z najczęstszych chorób dotyczących siatkówki jest odwarstwienie siatkówki. Może być przyczyną częściowej lub całkowitej utraty wzroku, przez co bardzo ważnym jest aby jak najszybciej je rozpoznać gdyż im szybciej zaczniemy leczenie tym lepsze będą jego skutki.

   Siatkówka jest światłoczuła warstwa wyściełająca gałkę oczna.Składa się ona z wielu warstw komórek m. in. z warstwy receptorowej w której znajdują się pręciki i czopki. To tutaj energia świetlna jest zamieniana na impuls elektryczny. Bez siatkówki widzenie nie jest możliwe.

Zwyrodnienie plamki żółtej - AMD

   Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD - Age-Related Macular Degeneration) jest bardzo częstą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku u osób po 50 roku życia. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. U podstawy tego schorzenia leżą zmiany, jakie zachodzą w tętnicach odżywiających siatkówkę. Dochodzi tu do zmian w ich ścianie, co skutkuje gorszym odżywieniem siatkówki, a w rezultacie pogorszeniem widzenia centralnego.

   Objawy choroby u poszczególnych pacjentów mogą się różnić, u niektórych występują nieznaczne trudności w widzeniu, u innych niemożliwe staje się wykonywanie podstawowych czynności takich jak gdzie czytanie, pisanie czy oglądnie telewizji. Jednak w przeważającej liczbie przypadków  nie  dochodzi do całkowitej ślepoty gdyż choroba dotyczy części centralnej pola widzenia.

Zespół suchego oka

   Zespół suchego oka jest jednym z najczęstszych problemów, z jakim pacjenci zgłaszają się do specjalisty. W Polsce obserwuje się wzrost pacjentów z wyżej wymienionymi  dolegliwościami. Jest to najczęściej spowodowane nieprawidłowościami w ilości oraz jakości filmu łzowego (popularnie zwanego łzami), który znajduje się na powierzchni naszego oka.

   Film łzowy składa się z trzech warstw. Wewnętrzna warstwa odpowiada za prawidłowe utrzymywanie się filmu łzowego na powierzchni oka. Środkowa warstwa zapewnia wilgotność, zaopatruje rogówkę w tlen oraz inne substancje odżywcze. Warstwa ta składa się w ponad 95% z wody z niewielką ilością soli, białka i innych składników. Zewnętrzną warstwę stanowi film lipidowy, który stabilizuje film łzowy i zapobiega jego odparowaniu.

   Łzy powstają w gruczołach znajdujących się wokół oka. Warstwa wodna jest produkowana w gruczole łzowym znajdującym się pod górną powieką. Przy każdym mrugnięciu łzy są równomiernie rozprowadzane na powierzchni oka, a  dzięki swojej stabilności zapewniają ochronę przez kilkanaście sekund, póki warstwa nie pęknie;  po tym czasie warstwa musi być odnowiona. 

   Płyn znajduje ujście w kanale łzowym, który poprzez szereg mniejszych kanałów łączy się z nosem, powodując katar podczas płaczu.

   Większa ilość łez jest również wytwarzana jako odpowiedź na niektóre stany emocjonalne. Agresja, bezsilność, smutek - u niektórych z nas wywołują płacz.  Taki płacz nie pomaga jednak wiele jeżeli chodzi o dyskomfort związany z zespołem suchych oczu.

   Przyczyn, które wywołują zespół suchego oka jest wiele, jedną z podstawowych jest proces starzenia związany z tym, iż w miarę upływu lat organizm ludzki produkuje coraz mniej tłuszczów. Dotyczy to również filmu łzowego, który zmienia swą konsystencje stając się mniej stabilnym co wpływa na to, iż rogówka staje się coraz bardziej wrażliwa na suchość. Także wiele czynników zewnętrznych takich  jak suche powietrze, dym papierosowy czy coraz popularniejsze klimatyzacje powodują suchość naszych oczu. Dużą rolę odgrywa postęp techniki oraz wkroczenie do naszego życia komputerów  - praca przy komputerze męczy  oczy, mrugamy rzadziej, co może powodować ich suchość. Kolejnymi czynnikami są urazy oka oraz choroby innych narządów jak zespół Sjögrena, cukrzyca, choroby tarczycy. Także zmiany hormonalne takie jak menopauza mogą być przyczyną uskarżania się kobiet na uczucie suchych oczu. Dyskomfort związany z suchością oczu mogą odczuwać również osoby noszące szkła kontaktowe.

ZEZ

Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych, zez czyli strabismus

   Wodzenie oczami we wszystkich możliwych kierunkach, warunkujące obser­wację przedmiotów i obiektów ruchomych w szeroko rozumianym polu widzenia, jest zależne od prawidłowego działania zewnętrznych mięśni oka. W warunkach prawidłowych obie gałki oczne ustawione są równolegle, a z dwóch obrazów siatkówkowych w korze wzrokowej, w tzw. procesie fuzji, powstaje jeden obraz mający cechy stereopsji, tj. bryłowatego widzenia stereoskopowego. Proces fuzji dokonuje się w korze wzrokowej i polega na nakładaniu i zlewaniu dwu obrazów siatkówkowych (z oka prawego i lewego) w jeden obdarzony cechami stereopsji.

   Wszystkie ruchy oczu, które umożliwiają nam obserwację świata zewnętrznego są zależne od prawidłowego działania mięśni zewnętrznych oka. Za te ruchy odpowiedzialnych jest 6 mięśni zewnątrz gałkowych.  Mięśnie te są unerwione przez trzy nerwy czaszkowe: nerw oko ruchowy, bloczkowy i odwodzący. To one razem z odpowiednimi strukturami mózgu koordynują ruchy obojga oczu. W normalnych warunkach gałki oczne są ustawione równolegle, powstaje obraz na dwóch siatkówkach (więcej w dziale jak widzimy), który w procesie fuzji zostaje przekształcony w jeden obraz odbierany jako pojedyncze wrażenie wzrokowe (jest to pojedyncze widzenie obuoczne). Proces fuzji zachodzi w korze wzrokowej, gdzie dociera obraz z dwóch siatkówek, tj. oka lewego i oka prawego. Dzięki temu, że każde oko widzi obraz pod troszkę innym kątem, obrazy powstające na siatkówce nie są identyczne. Kąt ten jest tym większy, im dalej znajduje się przedmiot od naszego oka. Te różnice są podstawą  tworzenia obrazu trójwymiarowego, tj. mającego cechy widzenia stereoskopowego. Istotnym czynnikiem rozwoju stereopsji jest prawidłowa ruchomość i ustawienie gałek ocznych w ciągu pierwszych kilku lat życia.

 • okulary rayban
 • okulary tommy hilfiger
 • okulary reebok
 • okulary calvin klein
 • okulary harley davidson
 • okulary davidoff
 • okulary rayban
 • okulary tommy hilfiger
 • okulary reebok
 • okulary calvin klein
 • okulary harley davidson
 • okulary davidoff