Wady refrakcji

Kiedy wszystkie elementy układu wzrokowego pracują prawidłowo, oczy poruszają się, dostosowując się do natężenia światła,postrzegając kolory i oceniając lokalizację obiektów w przestrzeni. Jednak nie wszystkie gałki oczne są takie same. Niektóre z nich są zbyt długie, inne są zbyt krótkie, a część z nich posiada nierówną krzywiznę. Jednym z rozwiązań korygujących wymienione problemy są soczewki okularowe.

Krotkowzroczność (myopia) – jedna z najczęściej spotykanych wad refrakcji. Gałka oczna jest zbyt długa lub moc układu optycznego oka jest zbyt duża, powodując skupianie promieni świetlnych przed siatkówką. Wadę tę można korygować soczewkami wklęsło-wypukłymi, z mocą ze znakiem (-).

Dalekowzroczność, hyperopia – jedna z najczęściej spotykanych, obok krótkowzroczności, wad refrakcji. Powodem nadwzroczności jest zbyt krótka gałka oczna lub zbyt mała moc układu optycznego oka (promienie świetlne skupiają się za siatkówką). Wadę tę można korygować soczewkami ze znakiem (+).

Astygmatyzm (niezborność) – wada najczęściej spowodowana niesferycznym kształtem centralnego obszaru rogówki, przez co dla różnych południków gałki ocznej skupienie promieni świetlnych następuje w różnej odległości od siatkówki. Często występuje z nadwzrocznością lub krótkowzrocznością. Niezborność można korygować soczewkami cylindrycznymi.

Prezbiopia (starczowzroczność) - występuje zwykle u osób po 40 roku życia i wiąże się z utratą elastyczności soczewki w gałce ocznej, a tym samym ze spadkiem amplitudy akomodacji. Przedmioty położone blisko są postrzegane jako nieostre.
 • okulary rayban
 • okulary tommy hilfiger
 • okulary reebok
 • okulary calvin klein
 • okulary harley davidson
 • okulary davidoff
 • okulary rayban
 • okulary tommy hilfiger
 • okulary reebok
 • okulary calvin klein
 • okulary harley davidson
 • okulary davidoff